తెలంగాణ హైకోర్టు ఉద్యోగ పోస్టింగ్ రిక్రూట్‌మెంట్

తెలంగాణ హైకోర్టు ఉద్యోగ పోస్టింగ్ రిక్రూట్‌మెంట్
తెలంగాణ హైకోర్టు ఉద్యోగ పోస్టింగ్ రిక్రూట్‌మెంట్

తెలంగాణ హైకోర్టు ఉద్యోగ పోస్టింగ్ కోసం ఫార్మాట్ చేసిన సమాచారం ఇక్కడ ఉంది:

రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు: తెలంగాణ హైకోర్టు

పోస్టు పేరు: సివిల్ జడ్జి – 150 పోస్టులు
అర్హత: న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ
చివరి తేదీ: 17-05-2024