ఈ ఆటో కనిపిచ్చినటు అయితే ఈ  నెంబర్ కి సమాచారం ఇవండి

ఈ ఆటో కనిపిచ్చినటు అయితే ఈ  నెంబర్ కి సమాచారం ఇవండి
ఈ ఆటో కనిపిచ్చినటు అయితే ఈ  నెంబర్ కి సమాచారం ఇవండి

నారాయణ గౌడ్ నివాసం రాజనగరం వనపర్తి మండలం జిల్లా వనపర్తి A మురళి గౌడ్ బతుకు దేరువు కోసమని సొంత ఊరు విడిచిపెట్టి మహబూబ్ నగర్ లో ఆటో నడుపుతు జీవినం కొనసాగిస్తునాడు 28/04/2024 ఆదివారం మధ్య రాత్రి TS 32T 2995 ఈ నెంబర్ గల బండిని రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బండిని దొంగలించారు ఆటో మిత్రులందరికీ ఇట్టి సమాచారాన్ని అన్ని గ్రూపులకు ఫార్వర్డ్ చేయండి ఆటో కనిపిచ్చినటు అయితే ఈ  కింది నెంబర్ కి సమాచారం ఇవండి  7660855372.